Skola med kristen profil

Idag finns det olika typer av skolor i Sverige – statsägda, privata och de som har en kristen profil. En sådan är skola flen – http://www.flenskristnaskola.se där alla barn är välkomna att skrivas in.

Den märkbara skillnaden mellan en kristen och en vanlig skola är att i den förstnämnda koncentrerar man sig på att förmedla och lära ut till barnen om den kristna läran i större utsträckning än de andra skolorna.

En skola med kristen profil passar barn vars föräldrar är troende. Skolan följer svensk läroplan när det kommer till samtliga ämnen vilket betyder att barnen får likvärdig utbildning som sina jämnåriga kamrater från andra skolor.

 

Fördelarna med att studera på en kristen skola

En av de stora fördelarna med att studera på en skola med kristen profil är dess konkreta vision. De flesta kristna skolor har formulerat sina mål på ett tydligt och bra sätt.

Ett av grundunderlagen för utbildningen är att skapa kristna värden och ge allmän vägledning i livet ur en kristen synpunkt. Skolledningen anser att förmedlandet av dessa värden ger eleverna en bättre start i livet, en större säkerhet och tro på sig själva, något som de kan relatera till när de blir vuxna.

Språket anses som ett viktigt medel i de kristna skolorna, inte bara för kommunikation utan även för att lära ut retorik och förmågan att lyssna och förstå all form av kunskap.

 

Att behandla alla lika

Att behandla alla lika är ett måste på en kristen skola. Det sätts oftast som mål av skolledningen. Eleverna får därmed en trygg skolmiljö och en likabehandling.

Varje elev har ett okränkbart värde. Oavsett kön, religiös tillhörighet eller funktionshinder kan både anställda och elever räkna med en likabehandling. Skolorna med en kristen profil följer den gyllene regeln –  ”allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det skall ni också göra mot dem.”