Kvinnocirkel - det trygga rummet för kvinnor

Som kvinna får man ofta uppleva kränkningar. På arbetsplatsen kan en kvinnas idéer och tankar förminskas och hånas, eller rentav bli snodda av en man som i slutändan får all ära. På ställen där kvinnor och män möts väljer därför många kvinnor dessvärre att hålla låg profil för att undvika att detta sker. Många kvinnor söker därför efter trygga rum där de tillsammans med andra kvinnor kan samtala, öppna sig och utvecklas utan risk för att bli objektifierade eller förminskade. Trygga rum för kvinnor av kvinnor.

 

 

Att finna ett tryggt rum för kvinnor som vill utvecklas

 

Tänk att få möjligheten att gå en kurs tillsammans med andra kvinnor som är helande. En trygg plats där det finns möjlighet att lära känna sig själv och alla sina djupaste vrår. Där det finns ett tryggt rum där man som kvinna har möjlighet att vara sitt sanna jag och få större tillgång till sina förmågor och sin person. Genom vägledande samtal och övningar kan man bli guidad till sin inre vägledning. Önskan om nya insikter och verktyg som kan ge mod att gå sin egen väg är en önskan som många kvinnor bär på. Detta trygga rum kan man nå genom att gå med i en kvinnocirkel i Nyköping.

 

Kvinnor kan tillsammans göra skillnad

 

Tillsammans kan kvinnor börja våga säga ifrån när de blir förminskade. Tillsammans kan kvinnor samtala, utvecklas och våga gå sin egen väg. Tillsammans i grupp kan kvinnor våga utmana patriarkala strukturer och vända sig inåt istället för utåt i sökandet efter det egna jaget. Man kan få hjälp med att sluta söka sin väg genom att leta efter den som stakats ut för en av andra, och istället lyssna till sitt inre och hitta den väg man vill vandra på istället för den som samhället tycker att man borde vandra på.