Begravningsbyrå kan hjälpa med allt som ska ordnas

10 september 2020
Cecilia Olsson

Som nära anhörig till en avliden person kan det kännas väldigt viktigt att ge ett värdigt och vackert farväl genom en välplanerad begravningsceremoni. Det blir ett sätt att hylla den döde samtidigt som det kan vara en milstolpe på vägen till att som anhörig acceptera det som hänt och kunna gå vidare. 

Ta hjälp med planeringen

Det finns mycket som behöver ordnas inför en begravning, som tur är finns det begravningsbyråer som vet vad som behövs fixas och som därmed kan vägleda genom hela processen. Bland  annat kan det handla om hur dödsannonsen ska se ut, var och när begravningen ska äga rum, vilken musik som ska spelas samt planering för mottagning efter själva ceremonin. 

Om kroppen ska kremeras 

Om den döde ska kremeras finns valet att antingen ordna med en gravplats för urnan eller att den ska spridas/jordfästas i en minneslund. En minneslund är ett bra alternativ om kyrkogården ligger lång i från anhöriga som kan sköta om den. I en minneslund finns plats för ljus och snittblommor men den är helt anonym och anhöriga får inte veta exakt var askan är spridd/gravsatt.

Vid jordbegravning

Ska det istället vara en jordbegravning så måste det ordnas en gravplats och eventuellt en gravsten. Till begravningen behövs det sex bärare som bär ut kistan ur kyrkan till graven. Detta kan vara anhöriga till den avlidne men begravningsbyrån kan också ordna med bärare. En kista behövs alltid avsett om kroppen ska kremeras eller ej, det går dock att välja en väldigt enkel kista vid kremation. 

En begravningsbyrå som finns till hands

Davidhalls begravningsbyrå finns där som stöd genom hela processen och kan hjälpa till med allt från planering av begravningen, hämtning av den avlidne samt själva begravningsarrangemanget till efterarbetet i form av bouppteckning, arvskifte och hantering av eventuellt dödsbo. Med en erfaren begravningsbyrå som ger ett personligt bemötande kan den tunga processen bli lite lättare.