Brandgenomföringar måste vara lagliga

29 juli 2021
william eriksson

Brandtätning och brandgenomföring vill man helst inte tänka på, för ingen vill höra talas om brand i ett hus. Men det är ändå viktigt att man vidtar alla förebyggande åtgärder man kan ifall olyckan skulle vara framme och elden är lös. Dessutom finns det lagar och regler för hur branden ska stängas ute mellan olika rum.

Det kan börja brinna för att man har glömt släcka ett stearinljus, och det kan också uppstå fel i en kabel eller trasig kontakt. Då är det tur att det finns regler om hur eld kan begränsas när den närmar sig väggen. Där det finns kablar eller rör mellan rummen måste det vara helt tätt.

Brandtätningar är ett viktigt komplement

Röret som ledningar går igenom heter brandgenomföring, men den måste vara tät mot väggen. Därför har man en speciell massa som man tätar med. Brandtätningar är alltså också helt nödvändiga, för annars skulle elden lätt kunna ta sig runt i hela huset.

Anlita proffs för dina brandskyddsåtgärder. Fabrikstillverkade brandgenomföringar håller hög kvalitet och är lätta att få på plats. De ska motsvara rummets brandklass, och de företag som är experter känner till alla regler för detta.

Dina egna åtgärder

Du måste regelbundet kolla att brandvarnare och brandsläckare fungerar.. Brandfiltar är också bra att ha. Allt detta hindrar eldens framfart tills brandkåren är på plats. Finns det brandtrappor och nödutgångar bör du alltid veta var de finns. Ta reda på det i förväg om du till exempel flyttar in i ett hyreshus med många våningar.

Åsknedslag är en anledning till brand, så hur försiktig man än är kan olyckan vara framme.Kontakta ett företag för brandgenomföringar och brandtätningar när du exempelvis bygger till i huset. Det är viktigt att ha allt i ordning på ett riktigt sätt för att försäkringar ska gälla, och man har inte råd att slarva med säkerheten.