Det har blivit populärt att investera i skog

09 november 2022
Staffan Ehrlin

Det har blivit populärt att investera i skog

Sverige är ett land som är täck av en hel del skog. Faktum är att nästan två tredjedelar av Sveriges landyta är skog. Och det finns långa traditioner här att arbeta med just skog. Skogsindustrin är fortfarande en viktig del av den svenska ekonomin. Men det fanns en tid i Sverige när nästan hela landet var avskogat . Detta berodde på behovet av trä för att bygga fartyg och bostäder. Skogsföryngring är en framgångssaga i Sverige. I dag växer Sveriges skogar mer än de avverkas, men det är inget som har kommit gratis. Det har krävts planering och hårt arbete för att få igång skogarna ingen

Det finns många olika trädslag i de svenska skogarna. De vanligaste trädslagen är tall, gran och björk. Sverige har också många lövträd, till exempel ek och ask. De olika trädslagen används för olika ändamål. Tall och gran används främst för byggnadsändamål, medan björk används för papperstillverkning. Lövträden används främst för tillverkning av möbler.

 

skog

Barrskog utgör 60%

Som sagt är den vanligaste typen är barrskog, som täcker ungefär 60 % av landets skogsareal. Barrträden är vintergröna, vilket innebär att de behåller sina grönabarr under vintern och inte tappar dem.

Det finns olika typer av skogar i Sverige. Det finns produktiva skogar, som förvaltas för virkesproduktion, naturvårdsskogar, som förvaltas för att skydda naturen och den biologiska mångfalden, och rekreationsskogar, som förvaltas för friluftsliv och turism. Det har även blivit populärt att investera i Skog eftersom man ser att det är en långsiktigt investering som både kan kan ge avkastning över tid i genom att avverka träden och sälja materialet, och ge bra pengar om eller när man väljer att sälja marken.

Det man ska komma ihåg är att skogen måste skötas om och att det krävs arbete med den för att kunna ge just avkastning.