Entresol skapar smidigt mer i yta i lokalen

03 december 2020
Cecilia Olsson

Entresolplan är en smart lösning där man utnyttjar de lokaler man redan har, istället för att flytta verksamheten till större lokaler, och skapar nya ytor genom att bygga på höjden med nya våningsplan. Det är väldigt vanligt i lagermiljöer men kan även passa andra typer av verksamheter såsom kontor, gym, mässor, evenemang och fabriker. Det kan därmed finnas användning för entresol inom i stort sett vilken bransch som helst, finns behovet så finns möjligheterna.

Öka ytan med en eller flera våningar

Med en entresolvåning kan golvytan fördubblats och det skapas enkelt nya ytor i en befintlig lokal. Det fina med entresol är också att det går att anpassa och skräddarsy helt baserat på de behov som finns. Entresol kan byggas i en eller ända upp till tre våningar, med eller utan integrerade hyllor. En annan mycket stor fördel är att det kan installeras utan att påverka det dagliga arbetet i lokalen.

Det gör att man inte riskerar att förlora effektivitet under tiden det adderas yta. Ett entresolplan är helt enkelt en investering för företaget och kan många gånger vara ett bättre alternativ än att flytta till större lokaler.

Anpassade lösningar för olika lokaler

Svea Lagerinredningar AB erbjuder skräddarsydda entresolplan till sina kunder. Deras entresoler anpassas efter kunders specifika önskemål. Vid planering av ett entresolplan finns det en mängd detaljer som måste vägas in till exempel placeringen av pelare, anslutningar mot vägg och befintliga golv, genomföringar av vvs och liknande, typ av trappa, placering samt kapacitet på golvet (hur många kg/m2 det handlar om).

Allt detta har Svea Lagerinredningar koll på och kan hjälpa till att ta fram det bästa alternativet för varje enskild lokal. Utöver att leverera och montera själva entresolet så kan Svea Lagerinredningar även hjälpa till med delar som exempelvis hiss (eller annan lyftanordning), installation av undertak, brandskydd, belysning, plockhyllor och annan inredning.