Få det bästa klotterskyddet i Malmö

28 december 2020
Cecilia Olsson

Klotter är vanligt förkommande på de allra flesta orter i Sverige och Malmö är definitiv inget undantag. Det är svårt att stoppa klottrarnas framfart men det går att ge sin fasad ett klotterskydd som underlättar saneringen. Genom att det blir enklare att sanera så slits inte underlaget lika mycket och saneringskostnaden blir lägre eftersom saneringen går mycket snabbare att utföra. Klotterskydd hjälper dessutom till att spara på miljön eftersom inga, eller väldigt få, kemikalier krävs i samband med saneringen.

Diffusionsöppet eller permanent skydd

Det finns flera olika klotterskydd att välja mellan som kan delas in i två olika grupper; diffusionsöppet klotterskydd och permanent klotterskydd. Ett diffusionsöppet klotterskydd är vaxbaserat och appliceras på underlaget för att förhindra att klotter, smuts och andra föroreningar ska kunna tränga in i materialet.

Vid sanering smälts vaxhinnan bort med hjälp av hetvatten vilket gör att klotter, föroreningar och dylikt försvinner. En stor fördel med diffusionsöppet klotterskydd är att det tillåter underlaget att andas och släppa igenom fukt.

Ett permanent klotterskydd fungerar mer som en lack på ytan (och tillåter därmed inte materialet att andas), men det har hög UV-beständighet och lång hållbarhet. Ett permanent klotterskydd är i regel bäst på ytor som ofta utsätts för klotter. Klotterskydd kan appliceras på i stort sett alla material, omålade såväl som målade men det kan vara klokt att ta hjälp från proffs för att hitta det som passar bäst på ytan man har behov av att skydda. 

Klotterskydd anpassat efter underlag

Behöver man hjälp att välja och behandla en yta med klotterskydd i Malmö, eller helt enkelt få en yta klottersanerad, så kan man kontakta Hustvättarna. De använder sig av marknadens bästa och vanligaste klotterskydd anpassat efter det aktuella objektet. Eftersom olika fasader kräver olika typer av skydd använder de sina expertkunskaper till att ta fram det bästa skyddet för varje enskild fasad.