Låssmed – ett avancerat yrke på framväxt

02 augusti 2021
william eriksson

Låssmed är ett mycket gammalt yrke. Det härstammar ur det gamla yrket klensmed som ingick i det svenska skråväsendet så långt tillbaka som på 1400-talet. Oftast började man som lärling och kunde sedan bli mästare inom sitt yrke, detta är även möjligt att göra än idag även om skråväsendet upphörde år 1864 i Sverige. Arbetsuppgifterna var nog komplicerade redan på den tiden men som med alla gamla yrken har det utvecklats till något ännu mer komplext.

 

Vad gör en låssmed i modern tid?

De flesta av oss har nog någon gång varit med om att bli utelåsta. Kanske har man låst in nyckeln i sin lägenhet eller sitt hus eller i värsta fall tappat bort den. Då får man ringa en låssmed som jobbar på en låsjour som kan komma och öppna dörren och, om nödvändigt, byta lås. Låssmeder tillverkar och kopierar även nycklar. Om du har låst dig ute från din bil finns det låssmeder som särskilt specialiserat sig på detta och kommer ut till dig och din bil för att öppna.

 

 

Som jag nämnde tidigare har yrket blivit mer komplext med tiden. Yrkets utveckling har gått hand i hand med den tekniska utvecklingen och även kunskaper inom elektronik och datanätverk är nu nödvändiga för en låssmed att ha. Låssmeder levererar säkerhetslösningar till bland annat privatpersoner, myndigheter och företag, det kan vara exempelvis larmsystem och passersystem. Låssmeder kan installera säkerhetsdörrar, kassaskåp och vapenskåp, även med elektronisk styrning. På hemsidor såsom https://www.lasman.se/ kan man se med vad och hur en låssmed i Stockholm arbetar.

Auktoriserad låssmed

SLR (Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund) garanterar att deras medlemmar är auktoriserade och certifierade. Detta ger företagens kunder både trygghet och säkerhet gällande kvalitet och utförande. SLRs medlemmar följer alltid allmänna reklamationsnämndens regler. Många av förbundets medlemmar väljer också att miljöcertifiera sina verksamheter genom ISO (Internationella standardiseringsorganisationen).