Skaffa värmepump i Stockholm

22 september 2020
william eriksson

I vårt moderna nutida samhälle behöver alla tänka på energiåtgång och kostnader. Uppvärmning av fastigheter är dyrt och i vissa fall onödigt energikrävande. Vi behöver använda energi som inte baseras på fossila bränslen och som innebär låga kostnader.

Vi lever samtidigt i en klimatzon som för med sig kyla under stora delar av året. Det är med andra ord nödvändigt att värma upp fastigheter för att möjliggöra service, arbete och boende. Idag är det viktigare än någonsin att hitta energiformer som inte kostar för mycket och som är klimatanpassade.  Att använda värmepump är oftast ett utmärkt alternativ.

 

Hur fungerar en värmepump?

Det finns olika typer av värmepumpar. Grundprincipen för en luft/luftvärmepump är att den tar vara på den värme som finns i utomhusluften. Genom att använda köldmedia cirkuleras denna luft in i en fastighet, exempelvis en bostad. 

En annan variant benämns luft/vattenvärmepump. Där utnyttjar pumpen ett befintligt rörledningssystem och värmer upp husets radiatorer. Även denna ger god värme och reducerad elkostnad. 

En mer radikal förändring i fastighetens värmesystem kan man åstadkomma genom att installera bergvärme. Då behöver man borra ett mycket djupt hål intill fastigheten. Där installeras sedan en pump som utnyttjar grundvattnet som finns och cirkulerar detta i huset.

En investering för en bättre framtid

Att låta installera värmepump i Stockholm är en investering som lönar sig. Du kommer att se en stor skillnad i din energiförbrukning och sänka dina kostnader. En värmepump kräver mycket lite underhåll och sköter sig mer eller mindre själv. Installerar du en luft/luft kan den dessutom användas som AC när behov av svalka infinner sig!

Det finns ett flertal effektiva och prisvärda märken och ditt bästa val är att anlita en firma som kan branschen. Ta en kontakt och låt proffsen göra ett hembesök. Få en offert, få en installation av värmepump och bli nöjd!