Ta bort stubbar snabbt och effektivt

17 september 2020
william eriksson

Att fälla träd och skövla skog är en sak. Det kan man ha många åsikter om. Sannolikt hade inte människan behövt avverka så mycket skog, i synnerhet regnskog, som vi gör. Men nu är det som det är. Det är inte regnskogsskövling denna text ska handla om. Den ska snarare handla om det som blir över när du fällt träden i fråga. Inte nödvändigtvis om träden i regnskogen, utan mer sannolikt de träd du kanske fäller i trädgården. 

Även om du fällt ett träd blir du inte av med helheten. Det återstår trots allt en viktig del. Just det, stubben. En irriterande rest som mest är i vägen för gräsklipparen, plantage, möbler och annat som du hellre vill ha i trädgården. Hur blir man av med stubben då? Du kan ju försöka riva och slita bäst du vill, men sannolikt ger du upp snabbt. För att ta bort stubbar med bäst resultat ska du istället använda dig av stubbfräsning. 

Varför stubbfräsning?

Med stubbfräsning avses att med professionella metoder fräsa bort stubben från marken med hjälp av maskinell stubbfräs. Det är alltså en alldeles särskild maskin som man använder i stubbfräsarbranschen för att eliminera resterna av de fällda träden.  

Du kan försöka dig på andra metoder såsom att gräva bort stubben. Nackdelen är att metoden riskerar att skada marken. Dessutom kan det vara estetiskt fördelaktigt att använda sig av stubbfräsning eftersom grävandet har en tendens att lämna fula avtryck i marken.  

Ännu värre är det att försöka ta bort stubben med verktyg som såg eller yxa och jobba för hand. Det är inte direkt några leksaker och risken är stor att du skadar dig själv eller någon annan på kuppen. Du bör dessutom vara medveten om att det kommer ta mycket längre tid. Med stubbfräsning är stubben borta på ett litet kick. Nästan som magi.