Ersättning med invaliditetsintyg

18 maj 2021
jonas olsson

För att kunna få en ersättning utbetald av försäkringsbolag eller Försäkringskassan har man i de flesta fall krav på att det görs en bedömning av en läkare. Denna har då som uppgift att

yttra sig om i vilken grad en person har blivit invalidiserad. Nu ska man inte tro att man måste ha blivit av med några kroppsdelar eller vara förlamad och inte alls kunna klara sig själv. Nej, det finns olika grader av invaliditet. Tack och lov även skador som senare kan återställas. 

En ersättning utbetalas i förhållande till hur stora besvär en människa har i det dagliga livet. Med besvär menas att man har smärtor som medför en viss form av invaliditet, eller att man har en tillfällig eller kroniskt nedsatt rörlighet. En bestående nedsatt kroppsfunktion, utan hänsyn till vare sig yrke eller de fritidsintressen och hobbyer en människa har i sitt liv, är alltså det man bedömer när det gäller en medicinsk invaliditet. Det kan ju vara både fysisk och psykisk smärta.  

 

 

Olika slags av funktionsnedsättningar

I samband med en olycka kan man drabbas av svåra smärtor vid rörelse. Annat som kan komma i dagen är att man får nedsatt hörsel. En person kan få svårt att röra sig efter en olycka medan en annan får problem med luktsinnet. Människan är så komplex att det är svårt att säga att det finns speciella besvär kopplade till samma slag av olyckor. Ibland är det en trafikolycka som förändrar livet, andra gånger en sjukdom. 

Livet bjuder på både en och två tillfällen där det kommer an på om turen varit med eller om ödet slagit till ordentligt. Kanske är det någons öde att drabbas medan andras öde kan vara att de klarar sig undan med blotta rädslan även från de värsta scenarion. I alla fall är det viktigt att man får ett invaliditetsintyg.