Mögeltester som är lätt att utföra

16 mars 2020
Eva Olsson
Mögeltester som är lätt att utföra

Om man misstänker att man har svartmögel i sin bostad, är det enkelt att få reda på det genom att göra ett mögeltest. Det finns olika tester att göra. Om man inte kan lokalisera möglet, kan man ta ett så kallat lufttest. Då får man enkelt reda på om huset drabbats av mögel. Är möglet däremot synligt finns det ett annat test som man kan göra på bara 5 minuter.

Det finns också ett mögellufttest där man via ett dammprov kan se om det finns ett dolt mögelangrepp. Om du beställer ett sådant test får du en så kallad Rodac-platta. Den trycker du lätt mot exempelvis en bokhylla eller någon annan plan yta. Därefter skickar du plattan till ett mögellaboratorium i en speciell transportlåda som är förfrankerad. Plattan odlas i 5 dagar innan den analyseras under ett mikroskop.

På det här testet får du en rapport på vilka mögeltyper som finns och hur farliga de är. Även om det är ett mögel som stämmer överens med de typer som växer inomhus vid fuktangrepp. Du får även reda på hur många mögelsporer luften innehåller i din bostad.

Ett dolt mögelangrepp kan orsaka olika problem som till exempel allergi och astma, som i värsta fall kan bli permanenta. Även huvudvärk och trötthet är andra symtom som kan bero på att det finns mögel i bostaden. Många gånger upptäcker vi kanske inte en vattenskada i tid och det gör att mögelsporerna får växa fritt. Därför är just ett dammprov ett bra tillvägagångssätt för att få reda på om det finns ett dolt mögelangrepp.

Om du funderar på att göra det här dammprovet, läs mer här: Mögel-test.se. Där får du en utförlig beskrivning hur testet går till. Vid en beställning följer det även med en grundlig manual. Det är ett mycket tillförlitligt test, eftersom dammet som analyseras har legat länge innan man tar provet. Du får svar senast 7 dagar från det att laboratoriet mottagit testet.