Papptak med lång hållbarhet

21 juni 2021
Lily Hansen

De vanligaste takmaterialen är tegel, betong, plåt eller papp. Men det finns även shingel, koppar, skiffer, trä och sedum med mera. När man väljer tak till en ny byggnad brukar man utgå från arkitekturen och välja ett tak som passar bra till byggnaden. Men det kan även vara smart att tänka ekonomiskt så att man har råd att byta taket den dag det behövs.

Papp är det material som är mest ekonomiskt då det är relativt billigt och även går snabbt att lägga, vilket gör att arbetskostnaden inte heller blir särskilt hög. Länge hade materialet dåligt rykte men dagens papptak är betydligt bättre och håller i ungefär trettio år. Men det kan behöva repareras där emellan och riktigt gamla papptak kan även behöva målas om och få en ny skyddande beläggning. Papptak är också snygga och passar både nya och gamla hus.

 

 

Olika typer av papptak

En stor fördel med papp är att det väger lite och att det passar alla slags taklutningar. Det är också det enda materialet som fungerar på platta tak, förutom sedum och shingel. Det finns flera olika typer av papptak och en del ska läggas vertikalt, medan andra ska läggas horisontellt. 

När man lägger ett papptak måste man vara extra noga vid kanter och eventuella genomföringar, så att glipor inte uppstår. Underarbetet är också väldigt viktigt och ytan måste vara helt slät utan nivåskillnader för att avrinningen ska fungera optimalt.

Funderar man på att lägga ett papptak ska man vända sig till en takläggare med stor erfarenhet av materialet som även är certifierad; https://www.svenskapapptak.se/papptak/.

Men det kan även vara bra att jämföra priser genom att ta in kostnadsförslag från några olika takläggare. Det är också viktigt att man inte bara ser till kostnad utan även tittar på referenser, då det är viktigt att taket blir bra.